Wejść : 37405716
Unikalnych : 32680320

Obecnie : 294
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

7lis2018
Konsultacje Społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

więcej informacji na stronie bip

7lis2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a o działalności pożytku. publicznego   i o wolontariacie, na realizację   zadania publicznego pn. „Integracja środowisk społecznych na terenie miasta i gminy Świerzawa”.

7lis2018

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

7lis2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla mieszkańców miejscowości Stara Kraśnica, Dobków" 

7lis2018

  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

7lis2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków